Digital betacam

Digivideo

Uudelleenohjattu sivulta Digibeta

Sonyn ammattilaiskamera- ja nauhuriformaatti 1990-luvun alkupuolelta. Yleisesti käytetään lyhyempää muotoa Digibeta.

Suomessa se ei koskaan saanut kovin suurta jalansijaa kuvauskalustona. Lähinnä sillä tehtiin tv-elokuvia ja mainoksia. 2000-luvun alkuvuosina Digibetasta kuitenkin tuli "virallinen" arkistointi- ja esityskopioiden laatuvaatimus. Olihan se vähemmän kompressoitu kuin tuon ajan DV-nauhat. Käytäntö on kuitenkin johtanut siihen, että ohjelmat tehdään muilla formaateilla ja valmis tulos vasta siirretään Digibetalle. Yksikään muunnos, vaikkakin digitaalisesta paremmaksi digitaaliseksi ei paranna kuvaa, joten yhtenäisyyden nimissä on huononnettu arkistoitavaa laatua. Toivottavasti tulevaisuudessa näitä arkistoja ei enää moneen kertaan muunneta uusiin formaatteihin. Pahalta kuitenkin näyttää, sillä tekniikka kehittyy ja Digibeta alkaa poistua näyttämöltä.

Henkilökohtaiset työkalut