Genlock

Digivideo

GenLock (lyhennetty engl. Generator Lock) tarkoittaa useiden analogisten videolaitteiden kuten videokameroiden, kuvanauhurien ja kuvasekoituslaitteiden tahdistuksen lukitsemista keskenään yhdellä ja samalla tarkasti ajoitetulla videosignaalilla tai muulla tahdistussignaalilla, joka tuotetaan erilliseltä tahdistusgeneraattorilta. Käytäntö on ollut hyvin yleinen TV-asemilla, TV-tuotantostudioissa ja suurmittaisissa TV-ohjelmien ulkotuotannoissa, joissa videotekniikka on ollut vielä täysin tai osittain analogista. TV-asemilla tavallisemmin vähintään kaikki ne videolaitteet, jotka osallistuvat ohjelmamateriaalin lähetystoimintaan, ovat lukittu yhteiseen tahdistussignaaliin.

Erityisen tärkeä yhteisen tahdistussignaalin käyttö on ollut monikamerakuvauksessa, jossa kaikki kamerat ja siihen liitetty kuvasekoitinlaite ovat olleet keskenään samassa videosignaalitahdistuksessa. Tällä estetään videokuvan ympäripyörähtäminen TV-monitorissa ja sen seurauksena edelleen saman ilmiön tallentuminen videonauhalle, kun kuvasekoituslaitteesta vaihdetaan kameralta toiselle.

Toinen tarpeellinen esimerkki videolaitteiden tahdistamisesta keskenään on videonauhojen editointi kahdella toistavalla ja yhdellä tallentavalla nauhurilla. Tahdistuksen tarkoituksena on saman ilmiön estäminen tallentuvalle nauhalle kuin edellä mainitussa monikamerakuvauksessa.

Kaikkein yksinkertaisimmissa tapauksissa, joissa videokuvataan ulkona yhdellä kameralla ja nauhurilla sekä kopioidaan materiaalia nauhurilta toiselle, ei erillistä laitteiden välistä yhteistahdistusta tarvita, koska tallentavan nauhurin servojärjestelmä tahdistuu silloin sen sisään syötettävään videosignaaliin.

Henkilökohtaiset työkalut