Insert-editointi

Digivideo

Videon editointia nauhalta toiselle kopioimalla.

Insert-editoinnissa leikataan kopioimalla kuvaa ja/tai ääntä nauhalta toiselle. Ennen editoinnin alkua nauha ns. pohjataan, eli sille tallennetaan esimerkiksi mustaa tai testipalkkeja koko nauhan pituudelta. Näin nauhalle saadaan katkeamaton tahdistuspulssi ja aikakoodi. Kuvaa ja ääntä voidaan kopioida nauhalle toisistaan riippumatta, katkaisematta tahdistuspulssia tai aikakoodia toisin kuin Assemble-editoinnissa. Insertti onkin mahdollista tehdä myös ohjelmamateriaalin keskelle, ilman että leikkauksen jälkeen tulee tahdistuspulssin katkeamisesta johtuvia häiriöitä.

Henkilökohtaiset työkalut