Jitter

Digivideo

Jitter tarkoittaa sähköisen signaalin huojuntaa eli taajuuden ja kuvan tahdistuksen vaihtelua siitä, mitä sen pitäisi olla. Ongelma on hyvin yleinen analogista signaalia magneettinauhalle tallentavissa nauhureissa sekä ääni- että videonauhureissa, jossa käytetään mekaniikkaa. Ääninauhureissa huojuntaa (audio wow) ei ole koskaan pidetty merkittävänä, koska ihmiskorva ei äärimmäisen pientä äänen huojuntaa pysty havaitsemaan. Videonauhureissa huojunta on havaittavissa silmin, jos nauhalta toistettavaa videokuvaa katsotaan erittäin tarkasti. Digitaalisessa nauhatallennuksessa mekaniikan aiheuttama huojunta ei vaikuta videokuvaan, koska virheenkorjaus yleensä peittää sen aiheuttamat bittivirheet kokonaan.

Videohuojunta (video jitter) on aina ollut ongelmana kaikissa analogisissa videonauhureissa, koska itse videokuvaa suuritaajuisena signaalina on mahdotonta saada tasaiseksi suoraan nauhalta toistettuna. Kotivideonauhureissa valmistajat ovat pitäneet videokuvan huojuntaa niin pienenä tekijänä olettaen, että yleisesti katsoja ei kiinnitä siihen mitään erityistä huomiota. Videohuojuntaa esiintyy myös analogisissa ammattivideonauhureissa, mutta se korjataan erillisellä digitaalisesti toimivalla aikavirhekorjaimella (TBC = Time Base Corrector). Korjatussa videosignaalissa kuvan pystysuoraiset linjat näyttävät yhtä suorilta kuin suoraan kameralla tuotetussa videokuvassa.

Nauhurilta toistetun videokuvan huojunta ilman aikavirhekorjausta näkyy kuvassa pystysuuntaisten linjojen pienenä lainehtimisena ja yleisemmin lievänä väreilynä, jossa kuvan pystygeometriat eivät esiinny absoluuttisen suorina.

Henkilökohtaiset työkalut