Lineaarinen editointi

Digivideo

Videon editointia nauhalta toiselle kopioimalla.

Lineaarisuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että ohjelma koostetaan nauhalle järjestyksessä alusta loppuun. Ohjelman keskelle ei voida tehdä pituuteen vaikuttavia muutoksia, sillä jokainen kuva on fyysisesti tallennettu tiettyyn kohtaan nauhaa - esim. lisättäessä ohjelman keskelle kuva, sitä seuraavat kuvat eivät siiry mihinkään - ne eivät "tee tilaa" lisätylle kuvalle. Lineaarisen ediotoinnin alatyyppejä ovat Insert-editointi ja Assemble-editointi

Henkilökohtaiset työkalut