NTSC

Digivideo

NTSC (National Television System Committee) on Yhdysvalloissa kehitetty ja käyttöönotettu värillisen videokuvan järjestelmä TV-lähetyksissä, jonka kuvataajuus on 30 kuvakenttää sekunnissa. Kuvataajuuden nopeus on alkujaan kotoisin Yhdysvalloissa käytetyn sähköverkkojännitteen 60 Hz:n taajuudesta, jota käytettiin TV-studioissa yleisen tahdistussignaalin generoimisessa ennen elektronisesti valmistettavien tarkkojen tahdistusgeneraattoreiden tullessa enemmän yleisemmäksi. Samalla vältettiin sähköverkkotaajuuden aiheuttamien häiriöjuovien esiintyminen videokuvassa ylipyyhkivänä häiritsevänä raitana. Digitaalisesti käsiteltynä videokuva on 640 x 480 kuvapisteen kokoinen.

NTSC-järjestelmän videokuva on pystyterävyydeltään eurooppalaista PAL-järjestelmän mukaista videokuvaa heikompi, koska järjestelmässä itsessään on Y-signaalin suurin signaalitaajuus rajoitettu järjestelmän standardisopimuksella alemmaksi kuin PAL-järjestelmässä. Digitaalisen videotekniikan yleistymisestä huolimatta videojärjestelmän analogiaikaiset yhtenäistämisnormit ovat edelleen jääneet nykypäivänäkin käytäntöön lähinnä analogisten videomonitorien ja TV-vastaanottimien ollessa yhä osittaisessa käytössä. Sama asia koskee myös Suomessa käytössä olevaa yleiseurooppalaista PAL-järjestelmää.

NTSC-järjestelmää käytetään Yhdysvaltojen lisäksi yleisenä videojärjestelmänä edelleen mm. Japanissa.

Yhteensopivuus

NTSC-järjestelmä ei ole analogiatekniikalla suoraan yhteensopiva PAL-järjestelmän kanssa ilman erillisiä muunnostoimenpiteitä. Esimerkiksi aikoinaan Suomen televisioesityksiin Yhdysvalloista ostetut ohjelmat videonauhoilla muunnettiin tuottajamaassa valmiiksi PAL-järjestelmän mukaisiksi. Analogitekniikalla kuvanopeuden muutos suuremmasta pienempään näkyi videokuvassa väistämättömästi nopeassa liikkeessä eräänlaisena nykimisenä. Nykyisellä digitaalitekniikalla kuvan liikeongelmat saadaan muunnettua vähemmän häiritsevämmiksi, mutta kuvan pystyterävyyttä ei voida tietenkään lisätä.

Tästä johtuen lienee paikallaan myös vihje videokameran hankintaa harkitseville: vältä ostamasta NTSC-järjestelmän kameraa, jos ostat ulkomailta. Vaadi meille sopiva PAL-järjestelmän malli.

Henkilökohtaiset työkalut