Panorointi

Digivideo

Kameran kääntö vaakasuunnassa.

TV:n komentokielessä: "panoroi oikealle", "panoroi vasemmalle". Näihin voi vielä liittää nopeusmäärittelyjä ja alkamis- ja loppumistavan määrittelyitä. Esimerkiksi liike lähtee leikkauksesta tai komennosta tai on liikkeessä kun kuvaan tullaan.

Myös komentoa "Pannaa vasemmalle" tai oikealle kuuluvat yleiseen sanastoon.

Hyvin nopeaa panorointia kutsutaan sviipiksi (sweep).

Henkilökohtaiset työkalut