S-video

Digivideo

S-video, eli "Separated-video", (tunnettu myös nimellä Y/C) on analoginen videosignaalin siirtomuoto jossa kuva- "Y" (luminanssi) ja väri- "C" (krominanssi) -informaatio kulkevat omissa johtimissaan, toisin kuin komposiittisignaalissa, jossa luminanssi ja krominanssi kulkevat samassa kaapelissa. Tästä syystä S-videolla saadaan hieman laadukkaampaa kuvaa. S-video on erittäin helppo muuttaa komposiittisignaaliksi. Komposiitin muunnos S-video signaaliksi on vaikeampaa ja vaatii aktiivisia laiteitta.

S-video liitin löytyy monista videolaitteista, VHS nauhureita lukuun ottamatta. Komposiittisignaali, jonka liittimenä on joko keltainen RCA tai SCART on kuitenkin huomattavasti yleisempi ja S-video on koko ajan tulossa harvinaisemmaksi.

Henkilökohtaiset työkalut