SDI

Digivideo

SDI (serial digital interface) on keino siirtää broadcast -laatuista videokuvaa kohtuullisten matkojen päähän (alle 300 metriä) yleensä bnc-liittimin varustetussa 75 ohmin koaksiaalikaapelissa. Väylässä kulkee kompressoimaton, 8- tai 10-bittinen 4:2:2 näytteistetty komponenttivideosignaali, jonka datavirta on useimmiten 270 Mb/s sekä 8 stereoääntä laadulla 24 bittiä, 48 kilohertsiä.

Henkilökohtaiset työkalut