Suuntakuvio

Digivideo

Mikrofonin suuntakuviolla pyritään nimensä mukaisesti vaikuttamaan siihen, miltä suunnalta ääntä otetaan suhteessa mikrofonin sijaintiin. Teoreettinen äänitysalue voidaan hahmottaa katsoen kuviota ylhäältä päin, eli esim. kahdeksikko ottaa ääntä parhaiten mikrofonin edestä ja takaa jättäen sivusta tulevat äänet hiljaisemmiksi. Alkukantaisin suuntakuvio, pallo, ottaa näinollen ääntä joka puolelta suunnilleen yhtä tarkasti.

Yleisintä videokuvauksessa käytettyä suuntakuviota kutsutaan haulikoksi. Se ottaa äänet parhaiten suoraan mikrofonin etupuolelta varsin kapealta alueelta. Haulikkomikrofonit ovat siis erittäin suuntaavia, mikä tekee niistä korvaamattomia dialogiäänitysten kannalta. Oikein suunnattuna ne tallentavat henkilöiden äänet jättäen taustametelin hiljaisemmaksi. Tällöin taustalta tulevat äänet jäävät myös katsojan kannalta vähemmälle huomiolle dialogin ollessa "pääroolissa".

Katso suuntakuviot

Henkilökohtaiset työkalut