Tracking

Digivideo

Tracking eli videoraidan seuranta on kaikissa analogisissa videonauhureissa (pystypyyhkäisy ja viistopyyhkäisy) käytetty säätöominaisuus. Sen tarkoituksena on varmistaa videonauhan häiriötön videokuvan toistuminen kaikissa saman järjestelmän nauhureissa. Toisin sanoen säädöllä varmistetaan nauhoituksien toiston vaihtokelpoisuus eri nauhurilaitteissa kuin siinä nauhurissa, missä nauhan videokuva on alunperin tallennettu.

Raidanseuranta on käsisäätöinen, jolloin nauhurin käyttäjä säätää tracking-säätimestä videokuvan mahdollisimman häiriöttömäksi siten, että kuvarummun videopäät pyyhkivät nauhaa täsmällisesti videoraitojen kohdalta.

Säätö toimii siten, että se toistaa suoraan tai viivästää nauhan pitkittäisraidalta luettavien synkronointipulssien aikaa elektronisesti kuvarummun pyörintänopeutta ohjaavan servojärjestelmän käyttöön. Synkronointipulssit tallentaa omalle pitkittäisraidalleen nauhuri, jossa ohjelmamateriaali on alkujaan tallennettu. Tavallisesti synkronointipulssit lukeva magneettipää sijaitsee yhdysrakenteisessa kiinteästi asennetussa magneettipääpaketissa, jossa sijaitsee myös pitkittäiset ääniraidat toistavat magneettipäät.

Yleisesti saman videojärjestelmän nauhurivalmistajat noudattavat nauhureita valmistaessaan standardoituja kuvarummun ja yhdistetyn synkronointi- ja äänipäiden samanvälistä nauharadan mukaista etäisyyttä. Koska raidanseurannassa on kyseessä yleensä huomattavasti pienemmistä fyysisistä virhemitoista mitä nauharadan metalliosien koneistustarkkuuksissa voidaan päästä, on tästä syystä elektroninen tracking-toiminto jouduttu nauhureihin lisäämään.

Joissakin 80-luvulla ja sen jälkeen valmistetuissa VHS-videonauhureissa on käytetty automaattista raidanseurantatekniikkaa käsisäädön lisäksi, joissa digitaalinen logiikkaohjausjärjestelmä säätää kuvapään RF-signaalin mukaan raidanseurannan oikeaksi. Tällä tekniikalla ei kuitenkaan ole tekemistä huomattavasti kalliimman ja nopeammin toimivan dynaamisen tahdistuksen kanssa.

Henkilökohtaiset työkalut