Videojalustoista

Kirjoittanut Jarmo Riikonen, Merja Välkkilä
12.06.2005

Jalusta on tehokkaimmasta päästä oleva kameran vakauttaja.
Valokuvauskäyttöön tarkoitetun jalustan avulla saa videokameran pidettyä paikallaan. Kun kameraa tarvitsee kuvattaessa kääntää, tulee tarve videojalustalle, tai ainakin ns. videopäälle. Videojalusta luo helposti mielikuvan vakaasta kuvasta sujuvien liikkeiden kera. Videojalusta koostuu kahdesta pääosasta eli varsinaisesta jalustasta ja erityisestä videopäästä.

Mitä vaativampaan käyttöön videojalusta tulee, sitä merkittävämpää osaa näyttelee videopää niin ominaisuuksien kuin hinnan puolesta. Videopään tärkeimmiksi ominaisuuksiksi voisi vakaan ja paikallaan olevan kuvan tuottamisen lisäksi mainita mm. pehmeät ja huomaamattomat liikkeellelähdöt ja pysähdykset sekä tietysti tasainen liike. Harrastajain videopäätä voi kääntää vaakasuuntaan (panorointi) ja pystysuuntaan (tilttaus). Järeä studiojalusta voi sallia myös kameran korkeuden muuttamisen kuvattaessa, kuten syksyllä 2004 Digivideoyhdistyksen Tohlopin tutustumiskäynnillä näimme.

Videojalustat voisi jakaa kolmeen ryhmään:

kevyet ja halvat (joita tämä katselmus ei juuri käsittele)
harrastajajalustat (still-kuvaustyyppiset jalustat)
keveät pro-jalustat ja -videopäät (alkaen Manfrotto 501)
Ammattilaisten järeät vermeet ovat sitten luku sinänsä.

Tähän artikkeliin jalustat ovat valittu mukaan yleisyyden ja saatavuuden perusteella sekä sen mukaan, mitä lähipiiristä on löytynyt kummasteltaviksi.

Kuvissa esiintyy paljon Manfrotton tuotteita, niistä on mainittu pelkkä tuotekoodi. Muiden valmistajien tuotteiden kohdalla on mainittu valmistaja ja tuotekoodi.

Nestepää (fluid head)
Videopään sekä vaaka- että pystysuuntaisen liikkeellelähdön ja pysähtymisen saaminen pehmeäksi, mieluusti huomaamattomaksi, on haaste valmistajalle. Still-kuvaukseen tarkoitetun ’kinopään’ metalli vasten metallia -kosketus ei ole kovin kykeneväinen tällaiseen. Tarvitaan kitkan pienentämistä. Halvemmissa videopäissä yksi vaihtoehto on laittaa viskoottista nestettä liukuviin pintoihin, toinen vaihtoehto on päällystää liukupinnat esimerkiksi teflon-tyyppisellä pienikitkaisella muovilla. (Teflon on yksi kauppanimike PTFE-muoville.) Sitten on vielä mahdollisuus tehdä tyystin oma rakenne viskoottista nestettä varten, kuten katselmuksen järeämmissä videopäissä on tehty. Mitä paremmin videopää on saatu toteutettua, sitä hitaammin ja huomaamattomammin sen avulla on mahdollista kääntää kameraa. Paremmat ja samalla kalliimmat videopäät ovat nestepäitä.

Vastapaino (counterbalance)
Jotta vältyttäisiin videopäähän kiinnitetyn kameran ’kaatumiselta’ eteen- tai taaksepäin, videopään sisään on usein sijoitettu jousi, joka toimii ns. vastapainona. Jousi pyrkii kääntämään videopäätä takaisin vaakasuoraan asentoon eli tasapainottamaan videopään ja kameran yhdistelmää. Tasapainotukseen vaikuttavat kameran + videopään tilttaavan osan + kahvan massa ja tämän massan painopisteen etäisyys tilttausnivelestä. Jos massa kasvaa tai painopisteen etäisyys kasvaa, tarvitaan jäykempi tasapainotusjousi. Vastaavasti massan tai painopisteen etäisyyden pienentyessä tasapainotusjousen tulee olla löysempi. Jousen ollessa oikealla toiminta-alueella, kamera pysyy siinä tilttausasennossa, mihin se jää kahvasta irti päästettäessä eikä lähde vaipumaan alas- tai ylöspäin.

Tasapainotusjousi voi olla kiinteä, vaihdettava, säädettävä tai vaihdettava ja säädettävä. Kiinteä jousi lienee yksinkertaisin ja edullisin toteuttaa, mutta se on parhaimmillaan vain tietynpainoiselle kameralle. Säädettävässä toteutuksessa jousen esijännitystä voidaan muuttaa. Näin videopää saadaan sovitettua tietyn painoalueen kameroille. Jousen ollessa vaihdettava, on kullekin kamerapainoluokalle oma jousensa. Vaihdettavan ja säädettävän jousen avulla säästytään suurelta määrältä erilaisia jousia ja säädön avulla tasapainotuksen voi tehdä melko tarkasti.

Pään 519 mustan kannen alta paljastuu paikka vaihdettavalle tasapainotusjouselle. Sininen jousi kevyemmille ja keltainen painavammille kameroille. Jousien välissä on ’kiinnitysruuvi’, joka on oikeanpuoleisessa kuvassa paikoillaan keltaisen jousen kera.

Reiästä näkyy videopään 505 vaihdettava jousi.

Alas, keskelle ja ylös, kaikissa asennoissa tasapainotusjousi ’vastapainottaa’ videopään. Kamera jää haluttuun asentoon, vaikka kahvasta päästää irti. Lukitusta ei ole tarvetta käyttää.

 

Tasapaino (equilibrium)
Tasapaino tulee helposti sekoitettua vastapainoon. Tasapaino tarkoittaa sitä, että kameran + videopään tilttaavan osan + kahvan muodostaman kokonaisuuden painopiste siirretään videopään tilttausnivelen kohdalle. Tämän voi toteuttaa joko siirtämällä kameran kiinnityslaattaa eteen- ja taaksepäin tai siten, että osa videopään yläosasta liikkuu eteen ja taakse, kuten mallissa 701RC2.

Tasapainotusta ajatellen vasemmalla videopään 519 kiinnityslaatta on taaimmassa asennossa, keskellä keskiasennossa ja oikealla etummaisessa asennossa

Tasapainotus: aloita asettamalla videopää kameroineen vaakasuoraan ja ota tilttauslukitus ja tilttausvitka pois päältä. Varmista, että kiinnityslaatan eteen-taakse -liike on lukittu. Poikkeuta kameraa vaakatasosta kahvasta ylös nostamalla ja alaspäin painamalla. Totea, kumpaan suuntaan liike tapahtuu keveämmin. Jos kahvan nostaminen on kevyempää kuin alaspäin painaminen, kamera on liian edessä ja sitä tulee siirtää taaksepäin. Löysää laatan eteen-taakse -lukitus ja siirrä kameraa tarvittavaan suuntaan. Varmuustoimena kameraa eteen ja taakse siirrettäessä on hyvä toisella kädellä pitää kiinni kamerasta. Lukitse laatan eteen-taakse -liike ja kokeile tasapaino uudelleen kahvasta ylös ja alas kääntämällä.

Kitka (drag)
Kitka vastustaa videopään kääntämistä. Se voi olla vakio tai säädettävä. Kitkan ollessa pienimillään liikkuu videopää herkimmin. Jos se on säädettävissä, voi vaakasuuntaista ja pystysuuntaista kitkaa säätää erikseen. Kukin käyttäjä säätää kitkan kullekin kamera-videopää -yhdistelmälle mieleisekseen.

Videopään säätöjärjestys:

vastapainojousen vaihto tai kireyden säätö tarvitaan ainoastaan kameran painon muuttuessa
videopää vaakasuoraan esimerkiksi pallon avulla
pystyliikkeeltä kitka ja lukitus pois
tasapainotus kameraa eteen-taakse siirtämällä
sopivan kitkan lisääminen pysty- ja vaakaliikkeeseen
Hyvässä videopäässä ei ole välystä. Joskus pienen välyksen voi kompensoida lisäämällä hieman kitkaa. Joskus kitkalla on mahdollista ’laajentaa’ vastapainojousen toiminta-aluetta. Joissakin päissä lukitus ja kitka on yhdistetty samaan säätöön.

Uusi videopää tarvitsee sisäänajoa
Uusi videopää on todennäköisesti sananmukaisesti uudenkarhea. Liikkeet saattavat olla jäykkiä ja epätasaisia. Liikkeellelähtö ja pysähdys saattavat aiheuttaa nykäyksen. Tarvitaan hieman sisäänajoa eli ota lukot ja kitkat pois päältä. Pyöritä kahvasta muutama kymmenen kierrosta, ikäänkuin panoroisit kierros toisensa jälkeen. Ja vastaava pystysuunnassa, tilttausliikettä toistamalla notkistuu sekin suunta.
Kylmä saattaa jäykistää videopäätä. Kylmän pään notkistumista voi nopeuttaa avaamalla lukot ja pyörittämällä päätä muutaman kerran ympäri ja tekemällä edestakaisia tilttausliikkeitä.

Horisontin pikaoikaisu pallon avulla
Jalusta on harvoin vaakasuorassa. Kamerasta katsoen vaakasuoran horisontin hakeminen jalkojen pituuksia säätämällä on hidasta ja hieman vaikeaakin. Tässä auttaa pallo, mikä itseasiassa on puolipallon ja vastakappaleena toimivan ’kupin’ yhdistelmä. Videopään alaosa on voitu muotoilla pallon muotoon ja jalustan yläosa muodostaa vastapuolen ’kupin’.
Pallon halkaisijoita on erilaisia. Pienemmissä on käytössä 75mm ja seuraava suurempi on 100mm pallo. Aivan pienimpiin jalustoihin on saatavissa pallolla varustettu keskiputki tai niihin on konstruoitu kiinteitä 50mm palloja.

Jalusta
Videojalustassa videopään alle tarvitaan varsinainen jalusta. Kevyemmät jalustat ovat pitkälti yhdenmukaisia ja joskus samoja valokuvauskäyttöön tarkoitettujen jalustojen kanssa. Tällaisia ovat tyypillisesti putkirakenteiset kolmijalat. Jotta hyvä videopää voi suoriutua siististi kameran käännön liikkeellelähdöstä ja pysähdyksestä, tulee jalustan olla periksiantamaton eli jäykkä. Olennaista osaa esittävät tällöin taipumattomat jalat, jotka usein toteutetaan kahta rinnakkaista putkea käyttämällä. Jalkojen paikallaanpysymistä voi parantaa ’sitomalla’ jalkojen alapäät toisiinsa joko lattiatasossa lattiakolmiota käyttäen tai hieman ylempää jalkoja toisiinsa tukien. Lattiakolmiossa sana kolmio on harhaanjohtava ilmaisu, kun kyseessä on Y-kirjaimen muotoinen rakenne. Kun jalat pysyvät jämäkästi paikoillaan maassa, pysyy jalustan yläosakin paremmin paikoillaan. Hyvässä jalustassa maksetaan näppärästä käytettävyydestä, säädettävyydestä ja eritoten tukevuudesta yhdistettynä kohtuulliseen kokonaispainoon.

Videojalustoja, vasemmalla Velbon 630, Velbon-pallo ja pää Velbon PH-368, oikealla Manfrotto 745B ja 701RC2 kokokuvassa. Velbonin pää on muovia, jalustan putket ovat hiilikuituvahvisteista muovia. Solumuovilla päällystettyjen jalkojen yläosat ovat miellyttävät käsitellä ja suojaavat samalla kolhuilta. Jalkojen pituussädön lukitus tapahtuu kierrettävän kiristysholkin avulla. Jalkojen päistä löytyy myös piikit, kun niiden suojana olevat kumit ruuvaa ylemmäksi. Velbonin jalustoista löytyy foorumilta myös laajempi artikkeli. Manfrotto käyttää rakenteissa metallia. Jalustan jalkojen pituussäädöissä on pikalukot. Jalkojen päitä suojaavien kumitulppien tilalle voi vaihtaa erikseen hankittavat piikit. Lisävarusteena Manfrottoon on saatavissa vastaavanlaiset solumuoviset pehmusteet kuin Velbonissa on vakiona.

Vasemmalla Velbon 630 -jalusta, pallo (quick leveller) ja PH-368 pää. Oikealla Manfrotto 745B ja 701RC2. Velbonin horisontin pikaoikaisijasta (pallo) löytyy vesivaaka. Lukitussiipiruuvi osoittaa sivulle. Päässä on erikseen kitkat ja lukitus niin vaaka- kuin pystyliikkeellekin. Manfrotossa kitka ja lukitus on yhdistetty. Pallon lukituskahva (kuvassa jäänyt keskimmäisen jalan taa) löytyy alapuolelta jalustan jalkojen välistä.

Pallolla varustettu jalusta 745B ja 701RC2-pää, jalusta 055CLB ja pallokeskiputki 555B ja 128RC pää, Velbon 630 ja quick leveller & PH-368 -videopää, oikealla jalusta 055PRO ja pallo 438. Velbon käyttää pallon ja videopään kiinnityskierteessä kokoa 1/4″ ja Manfrotto kokoa 3/8″.

Vasemmalla 50mm pallolla varustettu jalusta 745B. Oikealla olevaan jalustaan 055CLB vastaavan toiminnon saa alla olevilla lisävarusteilla, vasemmalla pallokeskiputki 555B ja oikealla valokuvauskeskiputken päälle liitetty pallo 438. Myös sarjan 190 jalustoille on olemassa pallokeskiputki tyypiltään 556B.

Stillkuvausjalustan 055PRO keskiputkeen kiinnitetty horisontin pikaoikaisun mahdollistava pallo 438 ja sen yllä 503-videopää. Keskiputki on syytä lukita tiukasti ala-asentoon tukevuuden varmistamiseksi. Keskiputken nostaminen heikentää nopeasti tukevuutta.

Cullman 2741 ’perusyksijalka’. Jalka ruuvataan suoraan kameran pohjaan. Kuvassa kameran ja yksijalan välissä oleva, erikseen hankittu pikakiinnityslaatta helpottaa irrotusta ja kiinnitystä.

Cokin MPV5 yksijalka, vakiona pikakiinnityspää ja tilttausnivel.

Cullmann 3090 rintaa vasten, kamera tukevoituu entisestään kun otsan tukee silmäsuppiloa vasten ja vasemmalla kädellä pitää joko kamerasta tai jalasta. Sama pikakiinnityslaatta kuin mallissa Cullman 2702.

Cullmann 3090 edellisessä kuvassa rintapieltä vasten ollut tuki on taitettuna (270 astetta) jalan suuntaiseksi. Tukea voi kiertää myös jalan suuntaisen akselin ympäri ja edelliseen kuvaan verrattuna sitä onkin kierretty 180 astetta.

Cullmann 2702, Pituudeltaan säädettävän (kuvassa lyhimmillään) putken yläpäässä on pieni kuulapää, alapäässä on pehmustettu vaakaputki. Vaakaputkesta lähtevät pituudeltaan säädettävät hihnat kaulanympäryspehmusteeseen. Pehmusteen ja kuulapään välinen naru tukee kameraa kuvassa näkyvässä lepoasennossa, toki kuvaaminenkin on mahdollista. Tukevin kuvausasento saavutettaneen kun kameran kääntää silmäkulmaa vasten ja tarkkailee kuvaa silmäsuppilon läpi. Pikakiinnityslaatta helpottaa ’pukemista ja riisumista’.

Kameran siirtomahdollisuus tasapainotusjousella varustetussa videopäässä. Vasemmalla on 701RC2, jossa pään yläosaa voi siirtää eteen ja taakse. Oikealla on 503-pää 438-pallon kera. Tässä kameran kiinnityslaatta on siirrettävissä pään suhteen.

505-pää ja 520MVB-jalusta. Jalkojen pituutta voi säätää kahdessa vaiheessa. Kuvassa ylemmät jatkokset ovat liki kokonaan ulos vedettynä. Alemmat jatkokset ovat lyhimmillään. Lattiakolmio 165MV pitää sisätiloissa jalkojen alapäät paikoillaan ja suojaa samalla jalan päissä olevat kaksoispiikit.

Vasemmalla jalan päästä löytyvät kaksoispiikit, oikealla jalka kiinnitettynä lattiakolmion päälle.

519-pää ja 525MVB-jalka. Jalkojen pituussäädön lukitus tapahtuu käännettävien pikalukkojen avulla, kuvassa osa pikalukoista auki-asennossa. Lattiakolmio on 165MV.

519-pään ’hallintalaitteet’ Jalkojen välissä alla on kahva pallon vapautukseen ja kiristykseen. Jalustan 525MV-tekstin yllä vesivaaka, sen yläpuolella panoroinnin kitkan hammaskiekkosäätö. Näistä vasemmalle on panoroinnin lukitus. Panoroinnin lukituksen yläpuolella on tilttauksen kitkan säätö ja sen yläpuolella tilttauksen lukitus. Punainen painettava nuppi vapauttaa laatan varmuuslukituksen. Oikealla kahvan kiinnityksen yläpuolella pilkistää laatan etu-takasuunnan lukitusvipu. Keskellä laatan alla tasapainotusjousen kireyden säätö (counterbalance adjust).

Päät laattoineen kuvattuna vasemmalta, takaa, edestä ja oikealta. Ylärivissä vasemmalla 503, toinen vasemmalta 519, toinen oikealta 505, oikealla Vinten 3, alarivissä vasemmalla 701RC2 ja keskellä 128RC. Ylärivin kolmen oikeanpuoleisen pään pallot ja kiristyskahva näkyvät pään alaosana.

Jalustan vastinosa videopään palloa varten. Jalustan 520MVB vastin on muovia, vasemmalla. Pikalukoin varustetun jalustan 525MVB vastin on metallia, vastinpinta on rasvattu valmistajan toimesta.

Lanc-kauko-ohjaimista

Lanc-kauko-ohjaimia. Vasemmalla Canon XM-1 & 523Pro-ohjain, keskellä Canon MV-5(i) & 523Pro-ohjain ja oikealla Panasonic DVX100(a) & 522P-ohjain.

Harmittavasti useimmista Canonin uudemmista kameramalleista puuttuu Lanc-liitäntä. Aiemmin Canonille ja Sonylle oli omat, merkin erityisominaisuudet hyödyntävät ohjainmallit, lisää aiemmassa zoom-kauko-ohjain -artikkelissa.
Varrellisten Manfrotto lanc-kauko-ohjainten kiinnitys sopii suoraan saman merkin 501-videopäästä alkaen. Valmistaja tulee muitten videopäiden omistajia vastaan tarjoamalla liutaa sovittimia. Passeli sovitin löytyy niin oman merkin 701RC2 kuin Vinten 3 -päätä ajatellen. Sovitinnimikkeitä on lukuisia, kun Panasonic-yhteensopivalle ohjaimelle tarvitaan omat versionsa!

Panasonic-yhteensopiva zoom-kauko-ohjain toimii täkäläisten mallien DVX100(a), DVC60 ja DVC30 kanssa. Jostain syystä tästä zoom-kauko-ohjaimesta on haluttu tehdä kallis ja painava sijoittamalla siihen ulkopuolista energiaa vaativia toimintoja, mm. zoomausnopeuden rajoitusmahdolisuuden. Kahvan sisään menee nimittäin kolme AA-kokoista paristoa, jotka tekevät kahvasta painavan hankaloittaen monen kamera-videopää -yhdistelmän tasapainotusta.

Mainittakoon, että videopäistä, jotka eivät ole tasapainotettavissa, saattaa tulla takapainoisia kauko-ohjainkahvan kanssa.

Ylempi 519+525MVB -sarjan mukana tuleva laukku MBAG120P on pehmustettu. Alempi 701RC2+745B -sarjan laukku MBAG80P on pehmustamaton.

Havaintoja
128RC-pää edustaa tämän katselmoinnin lähtötasoa. Jo tämän pään avulla kuva vakautuu ihmeesti ja kameran liikkeistä tulee sujuvia. Kitka ja lukitus hoituvat samalla säädöllä ja pään epäsymmetrinen rakenne saattaa aiheuttaa kuvassa näkyvän keinahduksen säätöä käytettäessä. Pään ja jalustan väliin voisi suositella palloa 438.

701RC2-pää toimii hyvin tasapainotusjousen osalta XM-1 -painoisen kameran kera. DVX100:n painoinen kamera alkaa olla liikaa pään jouselle. Toisaalta pään saa toimimaan mukavasti aivan keveimpienkin kameroiden kanssa kun hakee sopivan kiristyksen pystylukitusvivulla. Tasapainotusjousen, tasapainotettavuuden ja jämäkän toiminnan ansiosta 701RC2 on videopääkatselmuksen positiivinen yllättäjä. Harkinnan arvoinen luokassaan 745B-jalustan ja laukun kera pakettina!

503-pään kiinteä tasapainotusjousi toimii parhaiten n. 2.5kg painoisten kameroiden kanssa. Erillisen pallon tai pallolla varustetun jalustan käyttö on suositeltavaa. Tarkasti katsottaessa kuva saattaa kallistua hieman pystysuuntaista lukitusta käytettäessä. 503-päässä on kiinteä tasapainotusjousi ja kitka on toteutettu viskoottisen nesteen avulla. 501-päässä, josta ei ole täällä kuvia, ei ole tasapainotusjousta ja kitka on toteutettu Teflon-pinnotteisin kitkapinnoin. 501:ssa ei ole käytetty viskoottista nestettä eli siinä mielessä kyse ei ole nestepäästä.

505-pää tarjoaa täsmällisen tuntuman vaaka- ja pystyliikkeissä. Lukitusvipujen käyttö saattaa näkyä tarkasti katsottaessa heilahduksena kuvassa pitkää polttoväliä käytettäessä. Tasapainotusjousia vaihtaen saa tämän pään sovitettua eripainoisille kameroille. Malli saattaa olla pikkuhiljaa poistumassa, 2004/2005-luettelossa sitä ei mainita.

519-pään mukana tulee kaksi tasapainotusjousta. Kun jousen kireys on vielä säädettävissä, löytyy sopiva tasapainottava jäykkyys eripainoiselle kameroille. Lukitukitukset toimivat kuvaa heilauttamatta. Tämä pää kannattaa ottaa harkintalistalle järeämpiä vaihtoehtoja tarkasteltaessa!

Velbon PH-368 -pää on varustettu isolla pikakiinnityslaatalla. Katselmoinnin ainoa muovista tehty pää on odotetun jämerä, onhan kyseessä symmetrinen rakenne. Pieni kitkan lisäys vaaka- ja pystysuuntiin poistaa välykset liki kokonaan. Hyvä hankinta Velbon jalustalle kaveriksi Velbon pallon (quick leveller) kera.

Muutaman vuoden takaisen Vinten 3 -pään vaihdettavat tasapainotusjouset vaikuttavat olevan yhteneväiset Manfrotto 505-pään kanssa. Muutoinkin näistä kahdesta päästä löytyy yhteneväisyyksiä. Vinten 3 on kuitenkin kokonaisuutena hiotumpi kuin Manfrotto 505. Vintenin lukituksia voi käyttää niin, ettei se näy kameran kuvassa. Päästä löytyy paristo ja painonappi vesivaa’an valaisemista varten. Aluksi ylellisyysvarusteelta tuntunutta toimintoa on tarvinnut yllättävän usein. Kokeiltu Vinten 3 oli Manfrotto 520-jalustan päällä. Tämä osoittaa että eri valmistajien tuotteita on mahdollista yhdistää kun pallon halkaisija täsmää. Tosin pallon lukituskahvan kanssa pääsi sananmukaisesti sorvin ääreen. Kun kahvan halkaisijaa ajoi muutaman lastun verran pienemmäksi, mahtui se paremmin 520:n jalkojen väliin. Vinten 3 toimi tässä katselmuksessa vertailupäänä, eikä siihen kohdistu vaihtopaineita 🙂

Esimerkkejä painoista ja verollisista hintaluokista
Velbon 630+368-pää+pallo, 2.4kg, 290eur
701RC2+745B+laukku, paino ilman laukkua 3.4kg, 270eur
519+525+laukku, paino ilman laukkua 6.4 kg, 1200eur
701RC2-pää, 0.8kg, 95 eur
501-pää, 1.5kg, 150eur
Vinten Vision 3 -videopää, paino 2.7kg, 1200eur
525MVB -jalka, 3.5kg, 330eur

Jalustoja toimitti kokeiltavaksi:
Olympus Finland: Manfrotto (maahantuonti on nyttemmin siirtynyt heiltä pois)
Maitolaituri.tv: Velbon ja Manfrotto
Lisäksi katselmoituja jalustoja on hankittu mm. J.Kärkkäiseltä Oulusta.